home
wie ik ben
    Jaap Kerkhoven
   
  Werkwijze (bij tekst en voordrachten)  
 

Onderzoek

Historisch onderzoek is maatwerk. Heeft u een plan, dan spreken we dit door. Dat is kosteloos. U wilt zien of u met mij in zee wilt en ik wil zien of ik de juiste persoon ben voor uw plan. Natuurlijk is ook uw budget van belang. Historisch onderzoek kost tijd. Maar soms blijkt dat wat ik opvat als het meest tijdrovende onderdeel voor u eigenlijk niet zo essentieel is. Daar zit dus speelruimte. Dit overleg leidt tot een schriftelijke offerte. Bent u akkoord, dan ga ik aan de slag. Gewoonlijk krijgt de
opdrachtgever halverwege een voorlopige versie. Dat is het moment om nogmaals af te stemmen.

Iets over de praktijk van het werk? Op internet is veel te vinden. Maar de meeste stukken zijn niet gedigitaliseerd. In plaats van het moeizaam overschrijven op de leeszaal van het archief en kramp in je pols is er wel de digitale camera. Schrijven gebeurt alleen nog thuis.Voordrachten

Ik verzorg voordrachten voor uiteenlopende organisaties: bedrijven(groep), Rotary, bibliotheek, historisch genootschap, goede doelen, vrienden-vereniging van museum, vereniging van tradi-
tionele schepenbezitters, familiestichting. De opbouw hangt af van het doel van de bijeenkomst: interne studiedag, theaterdiner, werving voor een internationaal hulpproject (“besmet drinkwater was in Nederland vroeger ook gewoon”). Zodra de lengte van de voordracht meer is dan tien minuten verwelkomen veel toehoorders een opbouw vanuit beeldmateriaal. Want al steekt de tekst prettig in elkaar, foto of film zorgt voor afwisseling en nodigt uit om zelf iets te doen, namelijk goed kijken. Ik verzorg beeldmateriaal dat iets toevoegt.

Handschrift

Rekening voor leverantie aan de meesters van het schippersgilde van Kolhorn, 1778. Verrassend is de taaie overlevingskracht van het Gotisch schrift.