home
wie ik ben
    Jaap Kerkhoven
   
  Historische stichtingen en verenigingen  
 

U denkt aan een boek, voordracht of brochure
over de geschiedenis van uw dorp. Wat maakt
die geschiedenis bijzonder? Als je dat weet, is
er focus.
Als dat ontbreekt, komt de structuur van
buitenaf: vanuit nationale politieke kaders of
vanuit algemene deelthema’s zoals bevolking, bestuur en maatschappelijk leven. Dat is
degelijk maar de geschiedenis blijft inwissel-
baar met die van andere plaatsen.
Ik zoek met u naar focus. Dan valt er een goed verhaal van te maken.

De Wetten en Het Net

Het net en de wet is mijn proefschrift.
De vraag hoe een sleepnet aangespannen
dient te worden - achter één schip of tussen
twee schepen - werd  het vertrekpunt voor een cultuurhistorische uitdieping van spanningen
tussen vissersplaatsen rond de Zuiderzee.

Gertrudiskerk

St. Gertrudiskerk Workum is een ode aan een
gekoesterd gebouw. Parallel aan een bouwhisto-
risch onderzoek tijdens de restauratie van dak,
kap en ramen deed ik voor RCE en voor de restauratiecommissie archiefonderzoek naar het gebouw en naar de (los staande) toren en
Latijnse school. Dit boekje stelde ik met de restauratie-commissie samen om het moment
van hernieuwde ingebruikneming van de kerk
vast te houde

Wessanen

Geen stichting maar een beursgenoteerd
bedrijf is het voedingsconcern Wessanen. Het haalde in 2015 in zelfstandigheid de 250 jaar.
Dat maakt nieuwsgierig. Is steeds aan iets waardevols vastgehouden dat er vanaf het
eerste begin al in zat? Of heeft het bedrijf niet
veel meer dan de naam gemeen met wat het
ooit was? Ik schreef een brochure over aanpassingsvermogen en blijvende herken-baarheid.

Aaan Wad en Waard

Een dorp in Westfriesland in zijn ups en downs.
Dat beschrijft dit boek. Kolhorn is in oorsprong een schippersdorp, later een dorp vol arme dagloners. Het boeiende is te vinden in de glorietijd van de getijdenhaven, in het ploeteren in de polder, de malaria en soms de honger en vooral ook: in het rechten van de rug. Het boek is geschreven in een levendige stijl. De talrijke illustraties in full colour dragen bij aan de toegankelijkheid.

Voor een samenvatting van dit boek, klik hier link