home
wie ik ben
    Jaap Kerkhoven
   
  Musea  
 

Ik heb ruime ervaring met collectie en presentatie.
Ik stel een collectieplan op en verzorg een cultuur-historische waardebepaling. Ik doe de research
voor presentaties, thematische routes en AV-programma's, indien gewenst met documenten
voor de verschillende fasen van besluitvorming en uitvoering. Uiteraard schrijf ik tentoonstellings-teksten. Vaak heb ik als afronding van werk voor presentaties verslag gedaan in publicaties. Uit ijdelheid? Ja, maar ook omdat ik maatschappelijke verantwoording van museaal werk belangrijk vind. En soms schreef ik om weerwoord te leveren tegen aanvallen op waardevolle museale praktijk.


Voor de levende geschiedenis 'Urk in 1905' in het Zuiderzeemuseum stelde ik de personages samen. Deze presentatie is een evergreen: het startte in 1990 en draait nog steeds tot vreugde van de bezoekers. Voor het Zaans Museum ontwierp ik de personages die de verschillende facetten van het verblijf van Peter I 'de Grote' in de Zaanstreek belichten (familietentoonstelling met AV-presentatie).
Dit was een tijdelijke tentoonstelling. Uiteraard is wel nog te zien de vaste opstelling van het museum uit 2014-15. Ik droeg bij aan de portrettengalerij en aan het verhalenplatform. In mijn woonplaats Workum droeg ik bij aan beleid en presentatie van museum Warkums Erfskip. Momenteel ben ik betrokken bij Het Friese Museumdorp in Allingawier.
 
Kortom, ik bedenk aanknopingspunten voor een interactieve presentatie.

Voor een lijst van museale publicaties: linkLokaal erfgoed

Tijd voor lokaal erfgoed is een samenvatting voor de gemeenteraad van Enkhuizen van mijn onderzoek naar de historische collectie van de gemeente. Sinds de sluiting van het stadsmuseum in 1996 zijn stukken alleen nog her en der verspreid toegankelijk voor het publiek.

De Dijk

De Dijk is een publieksboek op basis van mijn onderzoek naar een serie schilderijen, aquarellen en tekeningen van J.H. van Mastenbroek over de Zuiderzeewerken. In 120 werken vol bedekte spanning en dramatiek legde hij de verschillende stadia van de uitvoering vast. Aanleiding voor het onderzoek en een tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum was de viering van 75 jaar Afsluitdijk.